එතෙර ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගෙන්වීමේ ක්‍රමය වෙනස් කෙරේ

Wednesday, May 27, 2020 0 Comments

කොවිඩ් 19 වසංගතය ව්‍යාප්තිය හමුවේ අතරමංව සිටින හෝ විවිධ දුෂ්කරතාවනට මුහුණපා සිටින විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිය රට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා නව ක්‍රමයක් සකස් කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය දන්වා තිබේ.
හෙට පැවැත්වෙන
  Read More>>