නිර්මාණ සොරා ගත්තැයි ෂාරුක් කාන්ට නඩු වැටේ

Wednesday, May 27, 2020 0 Comments

සුපිරි බොලිවුඩ් නළු හා චිත්‍රපට නිෂ්පාදක ෂාරුක් ඛාන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ත්‍රාසජනක වෙබ් කතා මාලාවක් වන බීටාල් 2020 මැයි 24 සිට නෙට්ෆ්ලික්ස්හි විකාශය වීමට සූදානම් වී තිබුණද එය ප්‍රචාරය කිරීමට
  Read More>>