ඇමරිකානු සුදු පොලිසියේදී කළු මිනිසෙකු ඝාතනයවීම නිසා ආන්දෝලනයක්

Friday, May 29, 2020 0 Comments


එක්සත් ජනපදයේ මිනෙසොටා ප්‍රාන්තයේ පොලිස් අත්අඩංගුවට ලක් වූ කළු ජාතිකයෙකු මිය යෑමේ සිද්ධියක් නිසා උණුසුම් තත්ත්වයක් පැනනැගී ඇති බව BBC මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
මිය ගිය අවුරුදු 46ක් වයසැති ජෝජ් ෆ්ලොයිඩ්ගේ මරණයට අදාළ වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍යයේ සංසරණය විය.‍ එම වීඩියෝවේ සුදු ජාතික පොලිස් නිලධාරියෙක් ජෝජ්ගේ බෙල්ල මත දණහිස තබන අයුරුත් “මට හුස්ම ගන්න බැහැ” කියමින්
  Read More>>