තනිව දුක්විදින ''කාවන්'' නිදහස් කරන්න පාකිස්තාන මහාධිකරණයෙන් නියෝගයක්

Friday, May 29, 2020 0 Comments


ශ්‍රී ලංකාවෙන් 1985 වසරේදී පාකිස්තාන රජයට ලබාදී ඉස්ලාමාබාද් අගනුවර පිහිටි සත්ව උද්‍යානයේ තනිව හා පීඩාකාරි අයුරින් කල් ගෙවන ' කාවන්' නම් හස්තියා ඉන් නිදහස් කරන ලෙස එරට මහාධිකරණය පසුගියදා නියෝග කර ඇතැයි වාර්තා වේ.  මෙම හස්තියා ශ්‍රී ලංකාව විසින් පාකිස්තානයට ලබාදෙන විට වයස
  Read More>>