ලොක්ඩවුන් කාලය තුළ ඉගෙනගත් පාඩම්

Friday, May 29, 2020 0 Comments

සුගිය සති කිහිපය තුළ ගෙවුණේ අභියෝගාත්මක කාල සීමාවක්ය. පෙර අත්නොදුටු වෙනස්කම් අපේ ජීවිත තුළ සිදු වූ අතර යම් සීමා තහංචිද පැනවිණ. සෞඛ්‍ය ‍හේතුන් මත නිවසේ සිට පාසැල් අධ්‍යාපනය ලැබීමට සිදු වීම, කිට්ටු මිතුරන්ව සහ නෑදෑයන්ව මඟ හැරීම නිසා එය ඇත්තෙන්ම දුෂ්කර කාලයක් විය.
නමුත් අගුළු දැමීම හේතුවෙන් ප්‍රයෝජනද නොලැබුණා නොවේ. ජීවිතය කෙමෙන් කෙමෙන්
  Read More>>