සාප්පු වල ඇඳුම් ෆිට් ඔන් තහනමෙන් කාන්තාවන් අසීරුවට

Friday, May 29, 2020 0 Comments

රෙදිපිළි සාප්පුවලදී ඇඳුම් ඇඳ බලා මිලදී ගැනීම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව තහනම් කිරීම නිසා පාරිභෝගිකයන් දැඩි අසීරුතාවට පත්වන බව වෙළෙඳසල් හිමියෝ පවසති.

  Read More>>