ස්පේස් එක්ස් සමග නාසා මුල්වරට පුද්ගලික රොකට්ටුවක් අහසට යවන්න සූදානම්

Thursday, May 28, 2020 0 Comments

කෝටිපතියෙකුගේ පෞද්ගලික රොකට් යානාවක් අභ්‍යවකාශගත කිරීම දශක ගණනාවක් පුරාවට නාසා ආයතනයේ ඉලක්කයක් වී තිබිණ. එය මැයි 27 දිනයට යොදා තිබුණි.
 සුප්‍රකට ව්‍යාපාරික හා ඉංජිනේරු එලොන් මාස්ක් ඉතිහාසගත කරමින් මුල්ම පුද්ගලික රොකට් යානය
  Read More>>