තොණ්ඩමන් මහතාගේ අවසන් කටයුතු 31දා

Wednesday, May 27, 2020 0 Comments

දිසියේ මිය ගිය ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායක සහ ප්‍රජා සවිබල ගැන්විමේ සහ වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ අවසන් කටයුතු මේ මස 31 දින නොර්වුඩ් ක්‍රිඩාංගණයේදි සිදු කරන්නට තීරණයවී ඇත.
ඊයේ (26)  දින පස්වරුවේ හදිසියේ ඇති වු හෘදයාබාධයක් හේතුවෙන්
  Read More>>