පාර්ලිමේන්තුව හදිසියේ කැඳවන්නැයි දිනේෂ් කළ ඉල්ලීම අගමැතිට ෆෝවර්ඩ් කරලා

Friday, September 28, 2018 0 Comments


රටතුල  අර්බුදකාරි තත්වයක් උද්ගතව ඇති බව දක්වමින් කරුණු  2ක් ගැන අවධානය යොමු කර දක්වමින් ඒ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව හඳිසියේ 
කැදවන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් පාර්ලිමේන්තු

මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන ගරු කථානායකතුමා වෙත 26 වනදා ලිපියක් යොමු කර ඇත.
පාර්ලිමේන්තුව හදිසියේ කැඳවීමේ හැකියාව ඇත්තේ අගමැති තුමාට වන නමුත් මන්ත්‍රීවරයා එ් බව සෘජුව කතානායක වරයාට පමණක් දන්වා ඉල්ලීම් කර තිබෙන නිසා හදිසි කැඳවීමක් සිදුව නැත.
පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක කාර්යාලය මේ ගැන මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයකින් පවසා ඇත්තේ දිනේෂ් මන්ත්‍රීවරයාගේ  2018.09.26  දිනැති ලිපිය  ගරු කථානායකතුමා වෙත ලැබී  ඇති බව  දැනුම් දෙන බවත් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 16  අනූව පාර්ලිමේන්තුවේ හඳිසි රැස්වීමක් කැදවිම පිළිබඳව ඉල්ලා සිටීමේ බලය ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් වෙත පැවරී ඇති බැවින්, ඉහත කී ඉල්ලීම අග්‍රාමාත්‍යතුමන්වෙත යොමු කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය බවත්ය. ඒ අනුව එම ලිපිය අගමැතිගේ අවදානයට ඔවුන් යොමු කළ බවද දන්වා ඇත.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News