අද ආසියානු කුසලාන අවසන් තරගයේ ශ්‍රී ලාංකික සහයෝගය ඉන්දියාවටද? බංග්ලාදේශයටද? (මත විමසුම)

Friday, September 28, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News