කොරෝනා හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ සිසුන් මිලියන ගණනකගේ අධ්‍යාපනයට වැට

Sunday, August 16, 2020 0 Comments

න්දියාවේ කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මාස 5ක් පුරාවට පාසැල් වැසී ගොස්ය. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිසුන් මිලියන ගණනකට අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථාව අහිමි වී ඇති බව වාර්තා වේ.
ආසාදිතයන් මිලියන 2.4කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහ මරණ 47,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී තිබෙන ඉන්දියාව, කොරෝනා වෛරසයෙන් දරුණුම පහර කෑ තුන්වන රට බවට පත් වී තිබේ. බොහෝ පෞද්ගලික පාසැල් විසින් ඔන්ලයින් පන්ති ආරම්භ කර තිබෙන
  Read More>>