එංගලන්තයේ මෑතකදී සොයාගත් අලුත්ම ඩයිනෝසර් විශේෂය

Sunday, August 16, 2020 0 Comments

මෙතෙක් හඳුනා නොගත් ඩයිනෝසර් විශේෂයක් එංගලන්තයේ වයිට් දූපතින් හමු වී ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව තෙරපෝඩ් වර්ගයේ (කුඩා ප්‍රමාණයේ සිට විශාල ප්‍රමාණය දක්වා වූ ද්විපාද මාංශ භක්ෂක ඩයිනෝසර වර්ගයක්) ඩයිනෝසරයන්ගේ නව ප්‍රභේදයකට අයත් ඇටකටු හතරක් පසුගිය වසරේදී ෂන්ක්ලින්වලින් හමු වූ බව දකුණු ඇම්ප්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ෆොසිල විද්‍යාඥයන් පවසයි.
  Read More>>