වසංගතය නිසා තරුණයන් වැඩිහිටියන්ට ඇත්තටම එරෙහි වෙලාද නැත්නම් එය මාධ්‍ය අති‍ශයෝක්තියක්ද?

Sunday, August 16, 2020 0 Comments

ජූලි මස මැද හරියේ සෙනසුරාදා දිනක මිකායෙල් නමින් පෙනී සිටි 20 හැවිරිදි තරුණයා ඔහුගේ ආච්චිට වීඩියෝ ඇමතුමක් ලබා ගෙන ඇයට අවශ්‍ය සියලු දේ තිබෙනවාද යන්න සොයා බැලුවේය. ඉන්පසුව තවත් පුද්ගලයන් 3000ක් පමණ සමඟ ඔහු නීති විරෝධී සාදයකට සහභාගි වීම සඳහා පිටත්ව ගියේය.
“අපි හිතුවේ, අපෙන් කිසිවෙක් මහලු පුද්ගලයන් සමඟ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ
  Read More>>