මන්ත්‍රී ධුරය මුදලට ලබා දෙන ලෙස එක් පුද්ගලයෙක් ඉල්ලීමක් කළා -වේදිනිගම හිමි

Monday, August 17, 2020 0 Comments

අපේ ජනබල පක්‍ෂයට හිමි වූ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය මුදලට ලබා දෙන ලෙස එක්තරා පුද්ගලයෙකු තමන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කළ බව එම පක්‍ෂයේ හිටපු මහලේකම් වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමියෝ පැවසූහ. එම
  Read More>>