නව මැතිසබේ පළමු සැසිය ඇරඹීමේදී හමුදා උත්තමාචාර අශ්වාරෝහක පෙළපාළි නෑලු

Monday, August 17, 2020 0 Comments

පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවාරය ආරම්භ කිරිමෙදී මින් පෙර පැවැති ආකාරයේ සැමරුම් කිසිවක් සිදු නොකරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත. ඒ අනුව ලබන 20 වැනිදා පැවැත්වෙන නව වැනි පාර්ලිමේන්තූවේ පළමු සැසිවාරය ආරම්භයේදී පෙර පැවැති
  Read More>>