කොයිම්බටෝරයේදී මිය ගියේ ‘අංගොඩ ලොක්කාද?’ ඩීඑන්ඒ පරීක්ෂණය ගැන ඉන්දීය මාධ්‍ය හෙළි කරයි

Saturday, August 08, 2020 0 Comments

කොයිම්බටෝ‍රයේදී ඇත්තටම මිය ගියේ පොලීසිය විසින් සොයමින් සිටි අංගොඩ ලොක්කාද යන්න හඳුනාගැනීම සඳහා ඔහුගේ දේහයෙන් ලබාගත් ඩී.එන්.ඒ සාම්පල ඇසුරින් පර්යේෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බවත් ඒ සඳහා CB-CID විශේෂ කණ්ඩායමක් කටයුතු සිදු කරන බවත් “නිව් ඉන්ඩියන් එක්ස්ප්‍රස්” පුවත්පතේ වාර්තා වී තිබුණි.
මූලාශ්‍ර පවසන පරිදි මෙසේ මිය ගියේ අංගොඩ ලොක්කා ලෙස හැඳින්වූ පුද්ගලයා
  Read More>>