පරිසර අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ

Thursday, August 13, 2020 0 Comments

නව කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 25ක් සඳහා නව ලේකම්වරුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතින් අද (13) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු කෙරිණ.
  Read More>>