වල් අලි දෙදෙනෙක් අනුරපුර හොල්ලති

Friday, August 07, 2020 0 Comments

අනුරාධපුර නගරය ආසන්නයේ පිහිටි විජයපුර, ගෙවල් 55 හා තුන්වැනි පියවර ප්‍රදේශවලට ඊයේ (06දා) උදෑසන වල් අලින් දෙදෙනෙකු හදිසියේම කඩා වැදී එම ප්‍රදේශවල අතුරු මාර්ග ඔස්සේ සැරී සැරීම නිසා භීතියට පත්වූ ජනතාව සන්සුන් කිරීම සදහා අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලිසියට හා පොලිස් විශේෂ කාර්ය
  Read More>>