දෙමළ ජාතික සන්ධානය කොළඹට වී සුර සැප විඳී නිසා දෙමළ ජනතාව පොහොට්ටුව වටා එක් වුණාලු

Wednesday, August 12, 2020 0 Comments

යහපාලන රජයේ අදුරදර්ශී ක්‍රියා පිළිවෙත සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය කොළඹට වී සුර සැප විඳීමේ ප්‍රතිඵලය මත උඩ ජනතාව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ වටා එක්වූ බව නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය පැවසුවාය.

  Read More>>