බේරූට් පිපුරුම පසුපස කතාව

Thursday, August 06, 2020 0 Comments

ඟහරුවාදා ලෙබනනයේ අගනගරය වන බේරූට්හි වරාය ප්‍රදේශය වැනසූ මහා පිපිරීමෙන් පසුව අතුරුදන් වී ඇති සිය ගණනක් පිරිස සොයා එරට ජීවිත ගලවාගැනීමේ සේවකයන් සෝදිසියක් සිදු කරන බවට බීබීසී මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. මෙම පිපිරීමෙන් අඩුම තරමින් පුද්ගලයන් 135 ක්වත් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර 4000කට වැඩි පිරිසක් තුවාල වී තිබේ.
මෙම පිපිරීමෙන් මුළු නගරයම දෙදුරුම් කෑ අතර
  Read More>>