ටික්ටොක් මිලදී ගන්න යන මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම වෙත ට්‍රම්ප්ගෙන් කොන්දේසි

Tuesday, August 04, 2020 0 Comments

චීනයට අයත් කෙටි  වීඩියෝ හුවමාරු ඇප්  වැඩසටහනක් වන ටික්ටොක් වැඩසටහන් ඇමෙරිකානු හස්තය. මිලදී ගැනීම සඳහා මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගමට අවසරය දෙන්නේ එය සම්පූර්ණයෙන්ම චීනයෙන් වෙන්කර මිලදී ගැනීමට  ඔවුන් ක්‍රියා කරන්නේ නම් පමණක් බව ජනපති ට්‍රම්ප් මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගමට අවධාරණය
  Read More>>