ගියවර පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි දැන් ගෙදර සිටින 73 දෙනාගේ ලැයිස්තුව

Saturday, August 08, 2020 0 Comments

ගියවර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර නියෝජනය කළ 73 දෙනෙකු පස්වෙනිදා පැවති මහමැතිවරණයේදී ජනතා මනාප අහිමිවී පරාජයට පත්වී ඇත. මේ අය ඇතැමුන් ගියවර ඉල්ලූ පක්ෂ වලින් නොව මෙවර වෙනත් පක්ෂ වලින් තරග වැදී ඇත්තේ දේශපාලන පෙරළි සිදුවීමෙන් පසුය.
ගියවර එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කළ 46 දෙනකු මෙවර පරාජයට පත්වී ඇති අතර
  Read More>>