කෝටි 20ක "මැන්ඩි" එක්ක බෝට්ටු හිමියා අත්අඩංගුවට

Monday, August 17, 2020 0 Comments

රුපියල් කෝටි 20 කට අධික වටිනාකමින් යුත් "මැන්ඩි" නමැති කෘතීම මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝ 12 ක් සමග සැකකරුවකු අම්බලන්ගොඩ පටබැඳිමුල්ල වෙරළ මාවතේ දී පෙරේදා (15 රාත්‍රියේ අත්අඩංගුවට ගත් බව
  Read More>>