ගම්පහ නාලක 1 ප්‍රසන්න රණවීර 8 මධුමාධව 21

Friday, August 07, 2020 0 Comments

මෙවර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරගවැදී ජයගත් පොදු ජන පෙරමුණේ මනාප ලැයිස්තුව පහතින්
නාලක ගොඩහේවා වැඩිම මනාප ලබා ඇත. පාර්ලිමේන්තුවේ ආන්දෝලනය ඇතිකළ ප්‍රසන්න රණවීරද තේරී පත්ව ඇත.
මෙවර ගම්පහින් තරගවැදුණ මධුමාධව අරවින්ද
  Read More>>