පැය දෙකකින් එනවා කියූ මහත්තයා එනතුරු බලා හිටියා ඒත් ආවෙ නෑ - කොස්තාපල් මාලිතගේ බිරිය

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

''මහත්තයා පැය දෙකකින් වගේ ගෙදර එනවා කියලයි  මෙහෙයුමට ගියේ. එහෙම කිව්ව නිසා මම මහත්තයා එනකල් බලාගෙන හිටියා. නමුත්  මහත්තයා ආවේ නැහැ" යැයි පෙරේදා (13) හක්මණ ප්‍රදේශයේදී ටිපර් රථ අනතුරකට ලක්ව මියගිය පොලිස් කොස්තාපල් මාලිත ශ්‍යාමේන් විතාරණ (36) මහතාගේ බිරිය වන එස්.පී. නිරෝෂිකා මහත්මිය පැවසුවාය.‍

  Read More>>