පළවෙනි රැල්ලට වඩා දෙවැනි රැල්ල භයානකයි - වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ

Tuesday, July 14, 2020 0 Comments

ජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා ඊයේ (13) ලබාදී ඇති වීඩියෝ සාකච්ඡාවකදී වසංගතයේ දෙවැනි රැල්ල ගැන දක්වා ඇති අදහස් මෙසේය.

දැන් ඔබ සංගමය ඇතුළු බෙහෝ වගකිව යුතු පිරිස් පසුගිය කාල සීමාව තුළ මේ වසංගතයේ දෙවැනි රැල්ලක් පිළිබඳව අනතුරු අඟවමින් සිටියා. මේ මතුවෙලා තියෙන්නේ ඒ දෙවැනි රැල්ලද?
ඇත්තටම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විදියට දිගටම අනතුරු ඇගෙව්වා
  Read More>>