වතුර ටැංකියකට වැටී හිමිනම අපවත්වීම අභිරහසක්

Tuesday, July 14, 2020 0 Comments

මාතර රොටුඹ නාපත්ඇල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ආරණ්‍ය සේනාසනයක වැඩ සිටි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඊයේ (13දා) වතුර ටැංකියකට වැටී අපවත්වී ඇතැයි රොටුඹ පොලීසිය පවසයි.
අපවත්වූ ස්වාමීන් වහන්සේට හීල් දානය රැගෙන ගිය අය ස්වාමීන්වහන්සේ විහාරස්ථානයේ නොසිටි බැවින්
  Read More>>