රාජාංගනය ලොක් ඩවුන් කරයි

Monday, July 13, 2020 0 Comments

රාජාංගනයේ කොරෝනා පැතිරීම වලක්වන්න වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ප්‍රදේශ කිහිපයක් වසා දමයි
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News