ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක නිලධාරී තනතුරකට පත් වූ ප්‍රථම කාන්තාව කස්තුරි

Thursday, July 09, 2020 0 Comments

සුගිය දිනවල ව්‍යාපාරික ක්ෂෙත්‍රයේ කථාබහට ලක්වූ නාමයක් වූයේ කස්තුරි විල්සන්ය. හේමාස් හෝල්ඩින්ග්ස්හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි තනතුරට ඇය පත්වීමක් ලැබීම ඉතිහාසගත වන්නෙ එවැනි තනතුරක් ලද ලංකාවේ පළමු කාන්තාව බවට ඇය පත්වීමෙනි.
කුඩා කල සිටම ක්‍රීඩාවට හපන්කම් දැක්වූ කස්තුරි විල්සන් මෙ‍තක් ආ ගමන
  Read More>>