වාට්ටුවෙන් පැන පාරේ දිව්ව රෝගියා කුඹුරක මිය ගිහින්

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

ගල්ගමුව මූලික රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි ජලභීතිකා රෝගියකු පෙරේදා (14) පස්වරුවේ වාට්ටුවෙන් පලාගොස් ගල්ගමුව පොලිස්ථානයට ඇතුළුවී කළහකාරී අන්දමින් හැසිරී පසුව මාර්ගය දිගේ
  Read More>>