රටවල් 117ක තවත් ශ්‍රි ලංකිකයෝ 37,000ක් යළි පැමිණිමේ අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවාලු

Thursday, July 16, 2020 0 Comments


රටවල් 117ක වෙසෙන තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 37,000කට ආසන්න පිරිසක් නැවත මෙරටට  පැමිණීමේ අපේක්ෂාවෙන් සිටින බව වාර්ත වේ. නැවත මෙරටට පැමිණීමේ අපේක්ෂාවෙන් ලියාපදිංචි වී සිටි විදේස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් 53,000කට ආසන්න පිරිසෙන් 15,930 දෙනෙකු ඊයේ (15) වනවිට මෙරටට ගෙන්වා අවසන් බව
  Read More>>