නවාතැන්ගත් ආසාදිතයෙකු නිසා කතරගම හෝටලේ වැසේ

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

පසුගියදා කතරගම වන්දනාවේ පැමිණ ගිය පුද්ගලයෙකුට කෝවිඩි19 ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගැනීම හේතුවෙන්, ඔහු කතරගම පැමිණ  නවා තැන්ගෙන සිටි බව කියන නිවාඩු නිකේතනය වසා දමා එහි හිමිකරු, බිරිද සහ සේවකයන් ඇතුළු 09  දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට පියවර ගත් බව කතරගම
  Read More>>