රජයට කොවිඩ් ගාණක් නැහැ ඡන්ද රැස්වීම් තියන්න ඕන නිසා ගැසට්ටුව පමා කරනවා - අනුර කුමාර

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර දිසානායක මහතා  13 වනදා බත්තරමුල්ල මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් මෙසේ කියා තිබේ.
  Read More>>