විශ්ව විද්‍යාල තුල කෝවිඩ් පොකුරක් ඇතිවීමේ අවදානමක්

Sunday, July 26, 2020 0 Comments

විශ්ව විද්‍යාල සහ අධ්‍යාපන ආයතන තුල පවත්වන ඇතැම් උත්සව හේතුවෙන් නැවත කෝවිඩ් පොකුරක් ඇති විය හැකි බවට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන්ගේ සංගමය අනතුරු අගවයි.

  Read More>>