මාධ්‍යවේදියාගේ රාජකාරියට බාධා කළ රංගජීවට පොලිස් පරීක්ෂණයක්

Saturday, July 11, 2020 0 Comments

නඩු විභාගයන් ආවරණය කිරීම සඳහා කොළඹ මහාධිකරණ පරිශ‍්‍රය තුළ රැඳී සිටි අවස්ථාවේදී
වැලිකඩ සිරකරු ඝාතන නඩුවේ විත්තිකරුවකු වන පොලිස් මත්ද්‍රව්‍යනාශක කාර්යාංශයේ හිටපු පොලිස්
  Read More>>