ආසාදිතයෙකු නිසා හිඟුරක්ගොඩ කඩවල් වැසේ

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයට  සම්බන්ධව සේවය කරන, හිඟුරක්ගොඩ  හතමුණ ප්‍රදේශයේ නවාතැන් ගෙන සිටි හමුදා නිලධාරියෙකුට කෝවිඩ්19 ආසාදනය වී ඇතැයි සනාථ වීමත් සමග, ඔහු ආහාර
  Read More>>