නගර සභා කාලය නිමවුණාම රෝසි දේශපාලනයෙන් ඉවත්වෙනවා - පුතා කියයි

Thursday, July 16, 2020 0 Comments

කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය නගර සභා පාලන කාලය අවසන් වීමෙන් පසු දේශපාලනයෙන් සමුගැනීමට තීරණය කර ඇතැයි ඇගේ පුත් කණිෂ්ක ස්නානායක මහතා ඊයේ (15) පැවසීය.

  Read More>>