කොරෝනා කමිටුව මාස එකහමාරකින් රැස්වෙලා නැහැ – වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ

Monday, July 13, 2020 0 Comments

කොරෝනා මඩින තාක්ෂණික කමිටුව මාස එකහමාරක පමණ කාලයක් රැස්නොවීම කොරෝනා දෙවන රැල්ලක් මතුවීමට හේතුවක් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා,

    බරපතළම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දෙවැනි රැල්ලක් වළක්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපි දිගටම කතා කළා විශේෂයෙන් දෙවැනි රැල්ලක් මතුවිය හැකි තැන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News