කුමන්ත්‍රණයක් කියා බැසිල්ට පොලිස් ආරක්ෂාව

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙහි ජාතික සංවිධායක, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට පොලිස් ආරක්ෂාව ලබාදෙන ලෙසට පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇතැයි වාර්තාවේ.
බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා දේශපාලනයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා කුමන්ත්‍රණයක් දියත් වන බවත්,
  Read More>>