හිරගෙදර තාප්ප උඩින් බඩු යැවූ 'බොරැල්ල ලොක්කා' අත්අඩංගුවට

Wednesday, July 29, 2020 0 Comments

කොළඹ පිහිටි බන්ධනාගාරවල තාප්පයට පිටින් කලක පටන් සංවිධානාත්මකව තහනම් භාණ්ඩ පාර්සල් විසිකර ඊෂි කෑෂ් ක්‍රමයට මුදල් ලබාගන්නා 12 දෙනාගේ කල්ලියක් මෙහෙයවූ බොරැල්ලේ ලොක්කා නමැත්තා ඊයේ (28) අත්අඩංගුවට ගත් බව බොරැල්ල පොලිසිය පචසයි.
  Read More>>