පිළියන්දල 'දසුන' අධිපති මරන්න යොදාගත් යකඩ පොල්ල මාවිත්තර වෙල්යායකින් හමුවෙයි

Friday, July 17, 2020 0 Comments

සුගියදා මාධ්‍ය අවධානය දිනාගනිමින් සිදුවූ ව්‍යාපාරික ඝාතනය ගැන දැන් තවදුරටත් තොරතුරු අනාවරණයවී ඇත. පිළියන්දල කැස්බෑව මාවිත්තර ප්‍රදේශයේ මංගල උත්සව හා ප්‍රියසම්භාෂණ පැවැත්වීම නිසා ප්‍රකටවූ 'දසුන' හෝටලයේ අධිපති සාගර කුමාර (51) නමැති විවාහක ව්‍යාපාරික දෙදරු පියා ඝාතනය කර තිබුනේ සිය පවුල සමග නිදාගෙන සිටියදී නිදන ඇඳේදීය.
සොරකමකට ආ පිරිසක් සිදු කළ ඝාතනයක් ලෙස හඟවන්නට උත්සාහ ගෙන තිබූ
  Read More>>