මැලේරියා එන්නත ගැන වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍ය ඉවත් කළාට ට්‍රම්ප් කෝපවෙලා

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් සඳහා ලබා නොදිය යුතු බවට සඳහන්ව ඇති හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් හෙවත් මැලේරියා ඖෂධය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත්ව ඇති වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය තුළින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු යෙදීම සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාජ කෝපයට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
  Read More>>