අපි බදුල්ලට දාපු එකම වියතා “ඕෂධී හේවාමද්දුම”- නාලක ගොඩහේවා

Wednesday, July 29, 2020 0 Comments

මෙවර මහ මැතිවරණය සඳහා, වියත් මග සංවිධානය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් තරග කරන්නේ ඉතා සීමිත පිරිසක් බව මැතිවරණ මන්ත්‍රී අපේක්ෂක නාලක ගොඩහේවා මහතා පවසනවා. බොහෝ දෙනෙකු තමන් වියත්මග සංවිධානය නියෝජනය කරන බව
  Read More>>