මට ගහපු එකෙක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නෑ කියා මගේ කේන්දරේ තියෙනවා - රාජිත

Saturday, July 04, 2020 0 Comments

ඇවන්ගාඩ් සමාගම විසින් තමාට අල්ලස් මුදල් දුන්නේ යයි විජේදාස රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිවරයා එල්ල කරන චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් හිටපු ඇමති රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

  Read More>>