සමාජ දුරස්ථභාවයට බ්ලැන්කට් එකක්

Friday, July 31, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් අතර සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම කෙරෙහි සෑම දෙනෙක්ගේම අවධානය යොමුව තිබේ. එමෙන්ම අගුලු දැමීමේ සීමාවන් ලිහිල් කිරීමත් සමඟ මානසික
  Read More>>