ව්‍යාජ 'කහ' කුඩු වර්ග රැසක් වෙළෙඳපොලේ

Sunday, July 05, 2020 0 Comments

ශරීර සෞඛ්‍යයට අහිතකර 'කහ' කුඩු වර්ග කිහිපයක් වෙළෙඳපොළේ අලෙවියට තබා ඇති බව පේරාදෙණිය සරසවියේ ආහාර විද්‍යා අංශයේ මහාචාර්ය ටෙරන්ස් මධුජිත් මහතා අනාවරණය කර තිබේ.
  Read More>>