සුවය ලබමින් සිටින පසිඳු සරසවි ආ හැටි

Thursday, July 09, 2020 0 Comments

ටේ කථාබහක් ඇති කරමින් ජ්‍යෙෂ්ඨයින්ගේ ටයර් පහරට ගොදුරුවූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමණාකරණ පීඨයේ ඉගෙනුම ලබන පසිඳු හිරුෂාන් සිසුවාගීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිකාර ලැබීමෙන් පසු  මාස ගණනාවකට පසු ඊයේ (08) යළිත් විශ්ව විද්‍යාලයට පැමිණියේය.
මෙම අනතුර නිසා ඔහුගේ මතකය මුලදී අහිමිව තිබුණද දැන් දැන් කෙමෙන් ඔහුට සරසවිය හා එම ඇතුළත ස්ථාන ගැන
  Read More>>