ජෝර්දානය කොවිඩ් වසංගතයෙන් නිදහස්

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

ජෝර්දානය තුළ කොවිඩ් වයිරසය සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කිරීමට එරට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමත් වී ඇති බව දෙවැනි අබ්දුල්ලා රජු ප‍්‍රකාශ කර ඇත.
මෙම සාර්ථකත්වය පසුපස සිටියේ එරට සෞඛ්‍ය ඇමති සාද් ජබාර් බව රජු ප්‍රකාශ කර තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News