සිරකරුවන් කොරෝනා බලෙන් බෝ කර ගන්නා උත්සාහයක

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස්ව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යෑම සඳහා ඇතැම් සිරකරුවන් හා සිරකාරියන් කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය කර ගැනීමට උත්සාහ කරමින් සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බව බුද්ධි අංශ මඟින් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දන්වා යවා ඇති බව බන්ධනාගාර ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.
මරණීය දඬුවම ඇතුළු දීර්ඝකාලීන
  Read More>>