මාධ්‍යවේදී තිස්සට හා හේමන්තට ඩුබායි රාජ්‍යයේ සිට පාතාල මරණ තර්ජන

Monday, July 13, 2020 0 Comments


 “නොදන්නා පාතාලය ගැන ලියන එක නැවැත්විය යුතු බවත් එසේ නොවුණහොත් මාසයක් යෑමට පෙර එය නවතා දමන බවත්” කියමින් මාධ්‍යවේදීන් වන තිස්ස රවින්ද්‍ර පෙරේරා සහ හේමන්ත ලියනපතිරණ යන මහත්වරුන්ට නාඳුනන පුද්ගලයකු ඩුබායි රාජ්‍යයේ සිට
  Read More>>